Đội ngũ giáo viên
  • Đội ngũ giáo viên Montessori

    Hệ thống Mầm non Thần Đồng – Bright School được thành lập với cơ sở 1 Bright School Văn Quán (2011) và cơ sở 2 Bright School Hoàn Kiếm (2014). Mới chỉ là một chủ điểm “hot” ở Việt Nam trong vài năm gần đây, tuy...

  • Ban giám hiệu Bright School Hoàn Kiếm

    Hiệu trưởng: Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Hương Cô Nguyễn Thị Thanh Hương tốt nghiệp trường Sư phạm Nhà trẻ Mẫu Giáo TW1, tốt nghiệp lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm mon tư thục. Cô còn được đào tạo...