1 năm bshk
  • CÓ 50 TÌNH YÊU Ở BRIGHT SCHOOL HOÀN KIẾM

    CÓ 50 TÌNH YÊU Ở BRIGHT SCHOOL HOÀN KIẾM

    Có những người đã “yêu” BSHK ngay từ cái nhìn đầu tiên vào ngày 15/8/2014. Có những người sau 3-4 lần tìm hiểu mới “yêu”. Để rồi, chiều ngày 12/8/2015, Bright School Hoàn Kiếm vinh dự được đón 50 gia đình đã nhận lời “yêu”...