3 điều ước
 • Liên minh 3 điều ước: Chùm thông điệp Giờ Trái đất 2015

  Liên minh 3 điều ước: Chùm thông điệp Giờ Trái đất 2015

  Như đã phản ánh, Bright School chính thức tham gia Liên minh 3 điều ước. Chiến dịch đầu tiên là“Thức tỉnh tình yêu trái đất” sẽ tung ra những thông điệp để gia đình, nhà trường và các con cùng thực hiện. Hơn 3500 học sinh, phụ...

 • Thức tỉnh tình yêu trái đất

  Thức tỉnh tình yêu trái đất

  Chiến dịch đầu tiên của Liên minh 3 điều ước mang tên “Thức tỉnh tình yêu trái đất”, một tuần lễ với nhiều hoạt động tương tác giữa gia đình, nhà trường và học sinh diễn ra tại 6 trường học từ cấp mầm non đến cấp THPT....

 • Bright School tham gia “Liên minh 3 điều ước”

  Bright School tham gia “Liên minh 3 điều ước”

  3 điều ước của trẻ con gửi người lớn Có thể nói đây là lần đầu tiên, các trường học tự liên kết với nhau để tổ chức một hoạt động ngoại khoá cho học sinh. Gần 3500 học sinh tại Hà Nội đến từ 6 trường học sẽ tham...