âm thanh
  • Xưởng âm thanh

    Xưởng âm thanh

    Tuần thứ 3 của CLB “Chạm vào khoa học”, các con sẽ được lạc bước vào CÔNG XƯỞNG ÂM THANH. Hãy đón xem cùng Ad trong 2 tuần tới nhé. “XƯỞNG” ÂM THANH ĐA DẠNG Nếu như mầu sắc được các con được quan sát hằng ngày thì âm...