bác đưa thư
  • Bác đưa thư vui tính

    Bác đưa thư vui tính

    King koong! King koong! Bác đưa thư đang tới nhà em Xe đạp kêu king king koong Thấy trước xe em chạy lon ton Cầm lấy thư Nói cám ơn Này em bé ngoan Cầm ngay lá thư Đưa mau lên cho bố nhé King koong! King koong! Bác đưa thư đi rồi Xem thêm...