bác sĩ nhí
  • Bản nhạc của cơ thể

    Bản nhạc của cơ thể

    Các bạn có biết ngoài việc chữa bệnh cho mọi người, các bác sĩ còn có nhiệm vụ “đặc biệt” gì không? Đấy chính là lắng nghe “bài ca cơ thể” đó. Chúng ta hãy cùng so sánh âm nhạc của các BÁC SĨ và NHẠC CÔNG nhé :) LẮNG NGHE...