bé đi xem xiếc
  • Bé đi xem xiếc

    Bé đi xem xiếc

    8h30, xe bắt đầu chuyển bánh. Ngồi trên xe các bạn hồi hộp và phấn chấn lắm. Có nhiều bạn lần đầu được đến rạp xiếc nên hồi hộp nhiều hơn. Khi vừa xuống xe, từng lớp một nối đuôi nhau, bạn đi sau túm đuôi áo bạn đi...