biểu phí
  • Biểu phí Năm học 2016-2017 Bright School Hoàn Kiếm

    Hệ thống Mầm non Thần Đồng – Bright School trân trọng thông báo Biểu phí tại Cơ sở 2 Bright School Hoàn Kiếm, số 2 Trần Hưng Đạo như sau: I – Các khoản phí: • Học phí: 6.450.000 VNĐ/tháng, áp dụng cho tất cả các lứa...