bóc trứng
  • BSHK: Montessori thực hành bóc trứng

    BSHK: Montessori thực hành bóc trứng

    “Trứng mình bóc ngon thế” – Jun đẹp trai chia sẻ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.807553655966797.1073742020.288850837837084&type=1 _______________ Hôm nay, cô Phương dậy chúng tớ bóc trứng sao cho đẹp và vệ sinh, các bạn làm theo tớ...