dê con nhanh trí
  • Stars of Bright School: Dê con nhanh trí & Thí nghiệm chất tan

    Stars of Bright School: Dê con nhanh trí & Thí nghiệm chất tan

    Một “đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường” được tổ chức tại Mon 2 với hướng dẫn của cô Đặng Ngọc Trâm: Phân biệt chất tan và không tan – Cô ơi, khuấy nữa cái thìa có tan luôn trong cốc không cô? Sophia nảy ra ý tưởng khi...