hoa sen
  • VÒI HOA SEN “XỊN” CHƯA TỪNG CÓ

    VÒI HOA SEN “XỊN” CHƯA TỪNG CÓ

    Hôm nay cô giáo đưa ra một THỨ BÍ MẬT, đố các bạn là gì? Bạn Jun nhanh nhảu: “Đó là vòi hoa sen để tắm ạ!” Và không quên hỏi thêm: “Sao lại có màu xanh lá cây hả cô?” Cô giáo mới giải thích luôn: Vòi tắm của các bạn...