khám sức khỏe
  • Khám sức khỏe – Bé nào “tiến bộ” nhất?

    Khám sức khỏe – Bé nào “tiến bộ” nhất?

    Trong mỗi lần khám sức khoẻ định kỳ, các bé đều được kiểm tra đầy đủ bao gồm tai-mũi-họng, răng, mắt và các vấn đề ngoài da. Không chỉ để kiểm tra sức khoẻ, mỗi đợt khám còn là thước đo các con về về tinh thần dạn dĩ,...