tiếng anh mầm non
  • “A-ma-tơ” vẫn có thể rèn con tiếng Anh

    “A-ma-tơ” vẫn có thể rèn con tiếng Anh

    Chiều tối ngày 27/11/2014, Thạc sĩ Trần Thị Ái Liên, “người cầm trịch” của “Kỷ luật không nước mắt” đã quay trở lại Bright School với một vấn đề cực “hot”: “Cùng con vui Anh ngữ”. Hơn 60 phụ huynh và người thân đã...