tranh đông hồ
  • BSHK: Bé làm tranh Đông Hồ chơi Tết

    BSHK: Bé làm tranh Đông Hồ chơi Tết

    Tiếp theo chuỗi sự kiện “Trẻ phố đón xuân 2015” (xem video), hôm nay các cô trò Bright School Hoàn Kiếm được trải nghiệm hoạt động làm tranh Đông Hồ. Ở “đại bản doanh” của Bright School Hoàn Kiếm (Toà nhà Sông Hồng số 2 Trần Hưng...