Truyện "Đôi bạn nhỏ"

Truyện “Đôi bạn nhỏ”

Hai bạn Gà con và Vịt con rủ nhau đi kiếm ăn. Vịt xuống ao mò ốc, còn Gà con ở lại trên bãi cỏ tìm giun.

Bỗng đâu một con Cáo xông đến, nó đuổi bắt Gà con. Sợ quá, Gà con kêu:
– Chiếp chiếp, cứu tôi với, cứu tôi với!

Nghe tiếng Gà con kêu, Vịt bơi thật nhanh vào bờ. Vịt gọi bạn:
– Vít, vít, Vịt đây, Vịt đây!

Gà con chạy đến, trèo lên lưng Vịt, Vịt cõng bạn trên lưng và bơi ra xa. Cáo không bắt được Gà, nó đành bỏ đi.

Vịt, Gà vui sướng hát:
– Là lá la….la, ta đã bơi xa…xa. Ê con Cáo già, con Cáo ác.

Xem thêm tại đây

Bài viết cùng chuyên mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *