• CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 5.2019

    CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 5.2019

    Chương trình học và Thực đơn tháng 5 năm 2019: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt 1: CTH - T5 - GH1 2. Gieo Hạt 2: CTH - T5 - GH2 3. Ươm Mầm 1: CTH - T5 - UM1 4. Ươm Mầm 2: CTH - T5 - UM2   5. Mầm Xanh 1: CTH - T5 - MX1 6. Mầm Xanh...