• CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 9.2019

    CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 9.2019

    Chương trình học và Thực đơn tháng 9 năm 2019: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH - T9 - GH1   2. Ươm Mầm 1: CTH - T9 - UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH - T9 - UM2 4. Ươm Mầm 3: CTH - T9 - UM3   4. Mầm Xanh 1: CTH - T9 - MX1 5....