• CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 7.2019

    CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 7.2019

    Chương trình học và Thực đơn tháng 7 năm 2019: I. Chương trình học: 1. Ươm Mầm 1: CTH - T7 - UM1 2. Ươm Mầm 2: CTH - T7 - UM2   3. Mầm Xanh 1: CTH - T7 - MX1 4. Mầm Xanh 2:  CTH - T7 - MX2   5. Chồi Non 1: CTH - T7 - CN1 6....