• CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 11.2018

    Chương trình học và Thực đơn tháng 11 năm 2018: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH - T11 - GH   2. Ươm Mầm 1: CTH - T11 - UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH - T11 - UM2   4. Mầm Xanh 1: CTH - T11 - MX1 5. Mầm Xanh 2: CTH - T11 - MX2 6....