• CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 01.2020

    CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 01.2020

    Chương trình học và Thực đơn tháng 01 năm 2020: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH -T01 – GH   2. Ươm Mầm 1: CTH – T01 – UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH – T01 – UM2 4. Ươm Mầm 3: CTH – T01 – UM3   4. Mầm Xanh 1: CTH...

  • CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 12.2019

    CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 12.2019

    Chương trình học và Thực đơn tháng 12 năm 2019: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH -T12 – GH   2. Ươm Mầm 1: CTH – T12 – UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH – T12 – UM2 4. Ươm Mầm 3: CTH – T12 – UM3   4. Mầm Xanh 1: CTH...