• CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠNG THÁNG 1.2017

  Chương trình và thực đơn tháng 01 năm 2017: I. Chương trình học: 1. Lớp Gieo Hạt 1:     cth-t1-gh1 2. Lớp Ươm Mầm 1 : cth-t1-um1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : cth-t1-um2 4. Lớp Ươm Mầm 3 : cth-t1-um3 5. Lớp Mầm Xanh 1:  cth-t1-mx1 6. Lớp Mầm...

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 12.2016

  Chương trình và thực đơn tháng 12 năm 2016: I. Chương trình học: 1. Lớp Gieo Hạt 1:     cth-thang-12-gh1 2. Lớp Ươm Mầm 1 : cth-thang-12-um1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : cth-thang-12-um2 4. Lớp Ươm Mầm 3 : cth-thang-12-um3 5. Lớp Mầm Xanh 1:...

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 11.2016

  Chương trình và thực đơn tháng 11 năm 2016: I. Chương trình học: 1. Lớp Gieo Hạt 1:     cth-thang-11-gh1 2. Lớp Ươm Mầm 1 : cth-thang-11-um1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : cth-thang-11-um2 4. Lớp Ươm Mầm 3 : cth-thang-11-um3 5. Lớp Mầm Xanh 1:...

 • Chương trình học và Thực đơn tháng 10.2016

  Chương trình và thực đơn tháng 10 năm 2016: I. Chương trình học: 1. Lớp Gieo Hạt 1:     cth-t10-gh1 2. Lớp Ươm Mầm 1 : cth-t10-um1 2. Lớp Ươm Mầm 2 : cth-t10-um2 3. Lớp Ươm Mầm 3 : cth-t10-um3 4. Lớp Mầm Xanh 1:  cth-t10-mx1 5. Lớp...

 • Chương trình học và Thực đơn tháng 9.2016

  Chương trình và thực đơn tháng 9 năm 2016: I. Chương trình học: 1. Lớp Gieo Hạt 1:     CTH T9 - GH1 2. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH T9 - UM1 2. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T9 - UM2 3. Lớp Ươm Mầm 3 : CTH T9 - UM3 4. Lớp Mầm Xanh 1:  CTH T9 - MX1 5....

 • Chương trình học và Thực đơn tháng 8.2016

  Chương trình và thực đơn tháng 8 năm 2016: I. Chương trình học: 1. Lớp Gieo Hạt 1:     CTH T8.2016 - GH1 2. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH T8.2016 - UM1 2. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T8.2016 - UM2 3. Lớp Ươm Mầm 3 : CTH T8.2016 - UM3 4. Lớp Mầm Xanh 1:...

 • Chương trình học và Thực đơn tháng 7

  Chương trình và thực đơn tháng 7 năm 2016: I. Chương trình: 1. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH T7 - UM1 2. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T7 - UM2 3. Lớp Mầm Xanh 1:  CTH T7 - MX1 4. Lớp Mầm Xanh 2:  CTH T7 - MX2 5. Lớp Mầm Xanh 3:  CTH T7 - MX3 6. Lớp Mầm Xanh 4...

 • Chương trình học và Thực đơn Tháng 6 – 2016

  Chương trình và thực đơn tháng 6 năm 2016: I. Chương trình: 1.Lớp Gieo Hạt : CTH T6 GH1 lên UM1 2. Lớp Gieo Hạt 2: CTH T6 GH2 lên UM2 3. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH T6 GH1 lên UM1 4. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T6 - UM2 lên MX3 5. Lớp Ươm Mầm 3: CTH T6 - UM3...

 • Chương trình học và Thực đơn Tháng 5 – 2016

  Chương trình và thực đơn tháng 5 năm 2016: I. Chương trình: 1.Lớp Gieo Hạt : CTH T5-GH1 2. Lớp Gieo Hạt 2: CTH T5-GH2 3. Lớp Ươm Mầm 1 :  CTH T5-UM1 4. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T5-ƯM2 5. Lớp Ươm Mầm 3: CTH T5 - ƯM3 6. Lớp Mầm Xanh 1: CTH...

 • Chương trình học và thực đơn tháng 4 năm 2016

  Chương trình và thực đơn tháng 4 năm 2016: I. Chương trình: 1.Lớp Gieo Hạt : CTH T4 - GH 1 2. Lớp Gieo Hạt 2: CTH T4 - GH2 3. Lớp Ươm Mầm 1 :  CTH T4 - ƯM1 4. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T4 - ƯM2 5. Lớp Ươm Mầm 3: CTH T4 - ƯM3 6. Lớp Mầm Xanh...