CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 10.2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 10.2020

Chương trình học và Thực đơn tháng 10 năm 2020:

I. Chương trình học:

1. Gieo Hạt: CTH -T10 – GH

 

2. Ươm Mầm 1: CTH – T10 – UM1

3. Ươm Mầm 2: CTH – T10 – UM2

 

5. Mầm Xanh 1: CTH – T10 – MX1

6. Mầm Xanh 2:  CTH – T10 – MX2

6. Mầm Xanh 3:  CTH – T10 – MX3

 

7. Chồi Non 1: CTH – T10 – CN1

8. Chồi Non 2: CTH – T10 – CN2

9. Chồi Non 3: CTH – T10 – CN3

 

10. Lá Biếc 1: CTH – T10 – LB1

11. Lá Biếc 2: CTH – T10 – LB2

12. Lá Biếc 3: CTH – T10 – LB3

 

II. Thực đơn: Thực đơn T10 . 2020

Bình Luận Facebook

Bài viết cùng chuyên mục

096.135.2121