CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 01.2020

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 01.2020

Chương trình học và Thực đơn tháng 01 năm 2020:

I. Chương trình học:

1. Gieo Hạt: CTH -T01 – GH

 

2. Ươm Mầm 1: CTH – T01 – UM1

3. Ươm Mầm 2: CTH – T01 – UM2

4. Ươm Mầm 3: CTH – T01 – UM3

 

4. Mầm Xanh 1: CTH – T01 – MX1

5. Mầm Xanh 2:  CTH – T01 – MX2

 

6. Chồi Non 1: CTH – T01 – CN1

7. Chồi Non 2: CTH – T01 – CN2

8. Chồi Non 3: CTH – T01 – CN3

9. Chồi Non 4: CTH – T01 – CN4

 

10. Lá Biếc 1: CTH – T01 – LB1

11. Lá Biếc 2: CTH – T01 – LB2

12. Lá Biếc 3: CTH – T01 – LB3

 

II. Thực đơn:   Thực đơn T01.2020

Bình Luận Facebook

Bài viết cùng chuyên mục

096.135.2121