CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 5.2019

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 5.2019

Chương trình học và Thực đơn tháng 5 năm 2019:

I. Chương trình học:

1. Gieo Hạt 1: CTH – T5 – GH1

2. Gieo Hạt 2: CTH – T5 – GH2

3. Ươm Mầm 1: CTH – T5 – UM1

4. Ươm Mầm 2: CTH – T5 – UM2

 

5. Mầm Xanh 1: CTH – T5 – MX1

6. Mầm Xanh 2:  CTH – T5 – MX2

7. Mầm Xanh 3: CTH – T5 – MX3

8. Mầm Xanh 4: CTH – T5 – MX4

 

9. Chồi Non 1: CTH – T5 – CN1

10. Chồi Non 2: CTH – T5 – CN2

11. Chồi Non 3: CTH – T5 – CN3

12. Chồi Non 4: CTH – T5 – CN4

 

13. Lá Biếc 1: CTH – T5 – LB1

14. Lá Biếc 2: CTH – T5 – LB2

15. Lá Biếc 3: CTH – T5 – LB3
II. Thực đơn:    Thực đơn T5.2019

Bình Luận Facebook

Bài viết cùng chuyên mục

096.135.2121