CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 6.2020

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 6.2020

Chương trình học và Thực đơn tháng 6 năm 2020:

I. Chương trình học:

1. Gieo Hạt: CTH -T6 – GH

 

2. Ươm Mầm 1: CTH – T6– UM1

3. Ươm Mầm 2: CTH – T6 – UM2

4. Ươm Mầm 3: CTH – T6 – UM3

 

5. Mầm Xanh 1: CTH – T6 – MX1

6. Mầm Xanh 2:  CTH – T6 – MX2

 

7. Chồi Non 1: CTH – T6 – CN1

8. Chồi Non 2: CTH – T6 – CN2

9. Chồi Non 3: CTH – T6 – CN3

10. Chồi Non 4: CTH – T6 – CN4

 

11. Lá Biếc 1: CTH – T6 – LB1

12. Lá Biếc 2: CTH – T6 – LB2

13. Lá Biếc 3: CTH – T6 – LB3

 

II. Thực đơn:   Thực đơn T6 . 2020

Bình Luận Facebook

Bài viết cùng chuyên mục

096.135.2121