CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 8.2020

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 8.2020

Chương trình học và Thực đơn tháng 8 năm 2020:

I. Chương trình học:

1. Gieo Hạt: CTH -T8 – GH

 

2. Ươm Mầm 1: CTH – T8– UM1

3. Ươm Mầm 2: CTH – T8– UM2

4. Ươm Mầm 3: CTH – T8– UM3

 

5. Mầm Xanh 1: CTH – T8 – MX1

6. Mầm Xanh 2:  CTH – T8 – MX2

 

7. Chồi Non 1: CTH – T8– CN1

8. Chồi Non 3: CTH – T8 – CN3

9. Chồi Non 4: CTH – T8 – CN4

 

10. Lá Biếc 1:

11. Lá Biếc 2:

12. Lá Biếc 3:

 

II. Thực đơn:   Thực đơn T8 . 2020

Bình Luận Facebook

Bài viết cùng chuyên mục

096.135.2121