Đội ngũ giáo viên khối mẫu giáo

Đội ngũ giáo viên khối mẫu giáo

Đội ngũ giáo viên khối mẫu giáo năm học 2019 – 2020

Lớp Mầm Xanh (3-4 tuổi), Lớp Chồi Non (4-5 tuổi) và Lớp Lá Biếc (5-6 tuổi)

I. Lá Biếc

 1. Nguyễn Thị Vân:

– Sinh năm: 1993
– Trình độ: Cao đẳng
– Quá trình công tác: Trường Mầm non ánh Dương ( 1 năm), Trường Mần non Xuân La ( 1 năm), Trường Mầm non Bright School (từ tháng 1/2015)

2. Lê Thị Hương:

 

– Sinh năm: 1995
– Trình độ: Cao đẳng
– Quá trình công tác: Trường mầm non Thần Đồng (2017)

 

3.

II/ Lá Biếc 2:

1.  Nguyễn Thị Lượng:

 

– Sinh năm: 1988
– Trình độ: Trung cấp
– Quá trình công tác: Trường Mầm Non Kisdland ( 2 năm ). Trường Mầm Non Kanguru ( 2 năm ). Trường Mầm Non Thần Đồng – Bright school (từ năm 2011)

2. Đinh Thị Ngân:

 

– Sinh năm: 1995
– Trình độ: Trung cấp
– Quá trình công tác: Trường Mầm Non Ngôi nhà, Trường Mầm Non Vườn Cổ Tích, Trường mầm non Thần Đồng – Bright school (từ năm 2016) 

3. Điền Thu Hà:

– Sinh năm: 1996
– Trình độ: Cao đẳng
– Quá trình công tác: Cao đẳng Trường Mầm Non Thần Đồng (2017)

 

III/ Lá Biếc 3:

1. Trần Thị Mai :

 

– Sinh năm: 1991
– Trình độ: Đại học
– Quá trình công tác:  Trường MN Kisds Home ( 2 năm),  Trường MN Tuổi Thơ (1 Năm), Trường Mầm Non Thần Đồng Bright school ( từ 4/2015)

2 . Nguyễn Thị Huyền Trang.

 3. Nguyễn Thị Kim Quy.

 

IV/ Chồi non 1 (song ngữ 1):

1.Dư Thị Thu Giang:

 

– Sinh năm: 1993
– Trình độ: Đại học
– Quá trình công tác: Trường Mầm Non Sơn Hà, Trường Mầm Non Bright School.

 

2. Trương Thị Quế

 

   VI.Chồi Non 2 (song ngữ 2):

1.  Nguyễn Thị Loan:

 

– Sinh năm: 1989
– Trình độ: Trung cấp
– Quá trình công tác: Trường Mầm Non Hoa Mai (4 tháng), Trường mầm Non Việt Úc  (5 tháng), Trường Mầm Non Thần Đồng (Từ tháng 10/2011) 

2. Nguyễn Hồng Ngọc:

 

– Sinh năm: 1996
– Trình độ: Cao Đẳng
– Quá trình công tác: Trường Mầm Non Bright School (từ năm 2016)

 

 VII.Chồi Non 3:

1. Nguyễn Bích Phượng

2. Đoàn Thị Hoa 

3. Đặng Thị Thành

 

VIII. Chồi Non 4

1. Nguyễn Thúy An 

2. Bùi Thị Tuyết 

3. Lê Thị Hường 

 

IX/ Mầm Xanh 1:

1. Nguyễn Thị Diễm Hương

2. Lê Hải Yến

3. Nguyễn Thị Huyền

   

X.Mầm Xanh 2:

1. Nguyễn Thị Thùy:

 – Sinh năm: 1985

– Trình độ: Cao đẳng
– Quá trình công tác: Trường Mầm Non Hướng Dương, Trường Mầm Non Bống Xinh, Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên, Trường Mầm Non Thần Đồng Bright School (từ năm 2014)

2. Hoàng Thị Thu:

– Sinh năm: 1987

– Trình độ: Đại học
– Quá trình công tác:  Trường Mầm non Việt Úc (1 năm),  Trường Mầm Non Thần Đồng Bright school (từ năm 2012)

3. Tạ Thị Quỳnh:

– Sinh năm: 1994
– Trình độ:  Cao đẳng

– Quá trình công tác: Trường Mầm Non Thần Đồng Bright School (từ năm 2015)

 

XI. Mầm Xanh 3

XII: Mầm Xanh 4.

 

Bình Luận Facebook

Bài viết cùng chuyên mục

096.135.2121