Lô NT1 Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Động, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3312 0617 hoặc (04) 3354 0942

Email: brightschool.edu.vn@gmail.com (hoặc) brightschool@brightschool.edu.vn