THƯ MỜI - GIẢI THI ĐẤU CỜ VUA BABYCHESS

096.135.2121