Chuẩn còn chuẩn hơn_slide website-03 bnnh7

Hệ Thống Trường


Phương Pháp Giáo Dục Của Chúng Tôi

Chúng tôi áp dụng phương pháp Giáo dục Montessori: Đây là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori (1870–1952). Phương pháp với tiến trình giáo dục đặc biệt dựa vào việc học qua cảm giác. Phương pháp chủ yếu được áp dụng cho trẻ nhỏ từ 2-6 tuổi do các bản năng và sự nhạy cảm duy nhất của trẻ nhỏ đối với các điều kiện trong môi trường

Chi tiết

Chạy thử nghiệm website Bright School Hoàn Kiếm X

Bright School Hoàn Kiếm chính thức nâng cấp website thành http://bshk.brightschool.edu.vn. Với giao diện mới này, Bright School Hoàn Kiếm hướng đến xây dựng một kênh thông tin liên lạc thân thiện, hiện đại, đầy đủ thông tin giữa nhà trường và phụ huynh
Truy cập ngay

Hide

Hội Xuân trường em – 360 độ Bắc Bộ